Sản phẩm của chúng tôi

Meringue
Sản phẩm 3D chúng tôi rất đa dạng bao gồm các Ông Già Noel, các hình dạng , các con con vật, hoa và tất cả các hình dang khác bằng 3D
Cookie
Với sự kết hợp Kem đường 2D và Bánh Cookie. Chúng tôi có thể làm ra tất cả các hình dạng 2D kết hợp với bánh Cookie
Jelly Candy
Với nguyên liệu là kẹo dẻo, chúng tôi có thể nặn và tạo ra các hình dáng con vật ngộ nghĩnh hoặc những hình dáng khác.